Ny podcastserie – RE:MOVE

Forskningsprogrammet krop, idræt og bevægelse er udkommet med en podcast-serie, som hedder RE:MOVE. Det er en formidlingskanal for et særligt forskningsperspektiv, hvor der fokuseres på sanselige og oplevelsesmæssige sider ved bevægelse og bevægelsespædagogik. Podcasten bliver produceret af Mette Munk Jensen og Ole Lund.

Podcasten har til formål at give indblik i emner og forskningsprojekter, som programmet Krop, Idræt og Bevægelse arbejde med. Serien består i første omgang af 9 episoder, hvor forskningsmedarbejdere belyser og diskuterer emner som “Hvorfor børn skal falde i vuggestuen” og “Undervisningsformer i idræt og bevægelse”. Du kan finde de enkelte episoder under menuen podcasts,  Spotify eller Apples Podcast app. 

Rigtig god fornøjelse

Ole er Ph.d. i idræt fra Syddansk Universitet og arbejder nu som lektor på pædagoguddannelsen, VIA University College, Aarhus. Her arbejder han primært med forskning bl.a. i forskningsprogrammet 'Krop, bevægelse og idræt'.

Oles arbejde med forsknings- og udviklingsprojekter har bl.a. været rettet mod den pædagogiske praksis i dagtilbudsområdet, hvor han undersøger, hvordan pædagoger igennem berøring, bevægelse samt bearbejdning af dagligdagens eksistentielle kvaliteter kan understøtte børnehavebørns læring, dannelse, leg, motivation og lidenskab. I sin tidligere forskning har Ole haft en interesse i at undersøge og afdække kendetegnene for tiltrækkende og stimulerende læringsmiljøer indenfor medicinsk uddannelse og elitesportstræning.

Oles forskning tager udover filosofiske undersøgelser, poetisk fremstillingsformer også udgangspunkt i kvalitative metoder, herunder etnografisk feltarbejde, deltagerobservation samt semistrukturerede interviews.