Bevægelsesdannelse – i daginstitution og skole

Krops-, idræts- og bevægelsesaktiviteter er kommet på dagsordenen som aldrig før, og der har bredt sig en opfattelse af, at disse aktiviteter er vigtige for børn og unge i daginstitutioner, skoler og i fritidslivet. Ofte begrundes det med, at bevægelse fremmer sundhed, læring og trivsel eller på anden vis fremmer individets kompetencer og samfundets interesser. Bevægelsesaktiviteterne bliver ofte reduceret til et redskab til at opnå noget andet – mange vil noget med bevægelse, men sjældent for bevægelsesaktiviteternes egen skyld.

Med denne konference ønsker vi at komme ind til nerven, essensen og det der opleves værdifuldt ved at bevæge sig. Legen, mestringen og glæden ved at bevæge sig og blive bevæget.

Hvad er det centrale ved bevægelse og hvordan kan vi igangsætte og skabe rum og rammer for bevægelse som opleves meningsfuld og motiverende? Konferencen kommer omkring temaer som identitet, kultur, vaner, normer, traditioner, individualisering, fællesskab, literacy og præstation.

Konferencen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske eksempler og aktiviteter. Oplæggene præsenterer bl.a. ny forskning om Movement Literacy og kropslig dannelse, og i workshopperne bliver det eksemplificeret, hvorledes det kan integreres i pædagogiske kontekster.

Se program og præsentationer herunder