Spread the magic

Vilde Eventyr

Vilde Eventyr er et undervisningsmateriale er til dig, der gerne vil styrke din pædagogiske praksis i børnehaveklassen og fremme elevernes motoriske udvikling og aktive deltagelse i skolens fællesskab og læring gennem bevægelse og leg.

Undervisningsmaterialet som du kan finde her, består af fem narrative undervisningsforløb, hvor bevægelse og leg integreres i arbejdet med børnehaveklassens kompetenceområder. Hvert undervisningsforløb indeholder en fortælling på 5-8 kapitler med bevægelseslege og illustrationer i form af billeder og videoer. Til hver fortælling er der forslag til bevægelseslege, som du kan flette ind i din oplæsning samt ideer til, hvordan børnene kan kropsliggøre elementer af handlingen. Endelig er der forslag til spørgsmål om handling og fagligt indhold, der kan skabe en dialog om fortællingen.

De fem fortællinger tager afsæt i hver deres specifikke kompetenceområde(r)

Undervisningsmaterialet rummer desuden musik, der er komponeret til fortællingerne og en musikvideo, som eleverne kan danse til. Kombinationen af fortællinger, billeder og musik appellerer på forskellig vis til eleverne og sigter på at sætte gang i fantasien og give eleverne lyst til at bevæge sig. De æstetiske indtryk kalder således på, at eleverne giver dem et udtryk med kroppen, som kan udvide forståelsen af dem selv og deres omverden.

Undervisningsmaterialet hedder Vilde Eventyr og tager afsæt i livet i en børnehaveklasse. Børnene i fortællingerne kommer på forskellige eventyr, fordi de bliver suget ind i magiske bøger. Børnene skal i fortællingerne løse forskellige missioner, som I kan levendegøre gennem bevægelse og leg.

Fortællingerne og bevægelseslegene sigter på at skabe grobund for samtaler og tanker om vores forunderlige verden og om frihed, fællesskab og ansvar, som bidrager til elevernes læring og dannelse. Vi ønsker med materialet at gøre undervisningen i børnehaveklassen legende, levende og glædesfyldt.

Undervisningsmaterialet er udviklet i et samarbejde mellem børnehaveklasseledere og pædagoger fra Tollundskolen, Resenbro Skole, Holluf Pile Skole og Skæring Skole, projektmedarbejdere Mette Munk, Bodil Borg Høj og Kasper Lasthein Madsen fra VIA University College og Andreas Bolding Christensen fra Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) samt en illustrator Mikkel Schmidt Maltesen, forfatter Sally Staadsen-Boesen og en musiker Signe Torp Madsen.