Trivsel og mistrivsel i idræt og bevægelse 2022

Når vi arbejder med idræt og bevægelse, møder vi jævnligt børn og unge, der ikke umiddelbart synes at føle sig hjemme i sådanne aktiviteter eller fællesskaber. Det kan eksempelvis være børn og unge, som ikke finder glæde i bevægelse. Det kan også være børn med opmærksomhedsforstyrrelser, sociale eller fysiske udfordringer. Nogle børn og unge mistrives i de bevægelsesfællesskaber, der tilbydes i daginstitutioner, skoler og foreninger, mens andre virker forstyrrende eller vælger slet ikke at deltage.
Trivselsundersøgelser blandt børn og unge i Danmark peger på, at mange har det svært. Vi lever samtidig i en tid og en verden, hvor hele feltet for idræts- og bevægelsespædagogisk arbejde er påvirket af forskelle i kulturer, livshistorier og modersmål. Dette skaber behov for en bred forståelse for, hvad der kan være særligt på spil for nogle børn og unge, i forhold til at deltage i idræt og bevægelse.

Samtidig ved vi, at idræt og bevægelse har potentiale til at skabe glæde og trivsel og kan danne grobund for børn og unges almene udvikling. Udfordringen for os der arbejder med idræt og bevægelse er at forstå deltagernes særlige forudsætninger og behov, og på denne baggrund tilpasse aktiviteter og det pædagogiske arbejde med henblik på, at få de helt særlige børn og unge til at trives i disse fællesskaber.
På dette års konference tager vi afsæt i, at børn og unge har forskellige baggrunde og forudsætninger for at indgå i bevægelsesfællesskaber, og for at kunne deltage i de aktiviteter vi tilbyder i daginstitutioner, skoler og foreninger. Hvordan kan vi på den ene side få idræts- og bevægelsesaktiviteter til at fungere, når der er børn og unge der mistrives, og hvordan kan vi på den anden side tilpasse og målrette bevægelsesaktiviteter med henblik på at mindske udfordringer for børn og unge med særlige behov?

Program RE:MOVE 2022
Tilmeld dig konferencen her