Bevægelse og læring – i daginstitution og skole 2018

I en pædagogisk kontekst kan bevægelse være et mål i sig selv, men det kan også være et middel der tjener andre mål. Med denne konference ønsker vi at sætte fokus på bevægelse som middel til læring. Vi ønsker at præsentere en bred vifte af de læringsforståelser der kan knytte an til bevægelse for læring.

Bevægelsesaktiviteter bliver i stigende grad sat i relation til læring, på måder vi ikke tidligere har set. I folkeskolen er motion og bevægelse i hele skole-dagen blevet indført med henblik på at fremme elevernes læring og trivsel.

På dagtilbudsområdet er der med den styrkede læreplan kommet et fornyet fokus på, hvorledes pædagogisk arbejde med krop, sanser og bevægelse kan bidrage til børns læring og udvikling.

Bag den forøgede opmærksomhed på relationen mellem bevægelse og læring gemmer der sig imidlertid flere forskellige forståelser af sammenhænge mellem bevægelse og læring. Dette giver anledning til, at man som professionsudøver retter opmærksomheden mod, hvilke former for bevægelse der kan give mening for hvem, hvornår og hvordan.

Gennem en større afklaring om relationen mellem bevægelse og læring er det konferencens ambition at bidrage til at styrke læringen gennem bevægelse. Måske kan den også bidrage til en øget bevidsthed om, at i visse situationer er alle bedst tjent med at lade bevægelsen være et mål i sig selv.

Se program og præsentationer herunder

Billeder fra RE:MOVE konferencen 2018