Hvorfor RE:MOVE

RE:MOVE har en vision om at vidensdele kvalitativ forskning om krop, idræt og bevægelse for børn og unge i daginstitution og skole. Bloggen er forankret i VIA UC’s forskningsprogram Krop, Idræt og Bevægelse. Programmets genstandsfelt er den subjektivt ’levede’ og bevægende krop i pædagogiske kontekster, og det undersøges, hvordan et kulturelt, et eksistentielt og et kropsligt forankret perspektiv kan bidrage med ny indsigt om børn, unge og pædagogik. Når børn og unge laver idræt og bevæger sig, er det ikke altid med et ydre mål for øje. Ofte er det med en legende tilgang og indgår som en del af børn og unges egenkultur og er forbundet med umiddelbar bevægelsesglæde. Programmet har et særligt fokus på bevægelse og idræt i dagtilbud, skoler og social- og specialpædagogiske tilbud, da kropslige oplevelser har afgørende betydning for menneskets meningsskabelse, trivsel, læring, sundhed og muligheden for at indgå i sociale relationer mv.

Med udgangspunkt i programmets aktiviteter vil vi en gang ca. en gang hver 14. dag præsentere nye forsknings- og formidlingsartikler, bøger, antologier og blogindlæg eller projekter omkring det pædagogiske arbejde med krop, idræt og bevægelse for børn og unge i daginstitution og skole.

Bloggen henvender sig derfor til pædagoger, lærere, instruktører og konsulenter i kommuner og idrætsorganisationer, som arbejder med bevægelse i børn og unges liv. 

Bloggen præsenterer endvidere RE:MOVE-konferencen, som hvert år afholdes på Campus C i Aarhus. Konferencen giver en række perspektiver på, inspiration til og stiller nye spørgsmål i forhold til at arbejde med bevægelse i børns liv. Konferencen præsenterer ny forskning og veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske workshops, der eksemplificerer, hvorledes ny viden kan integreres i pædagogiske kontekster.

Læs mere om konferencen

Mød holdet bag

ResearchgateUC Viden
Anders Halling
VIA UC Efter- & Videredeuddannelsen
ResearchgateUC Viden
Anette Lindahl Mikkelsen
VIA UC Pædagoguddannelsen i Viborg
ResearchgateUC Viden
Jens-Ole Jensen
VIA UC Pædagoguddannelsen i Aarhus
ResearchgateUC Viden
Hanne Christensen
VIA UC Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus
ResearchgateUC Viden
Henrik Taarsted Jørgensen
VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus
ResearchgateUC Viden
Ole Lund
VIA UC Pædagoguddannelsen i Aarhus
ResearchgateUC Viden
Kasper Lasthein Madsen
VIA UC Efter- & Videredeuddannelsen
ResearchgateUC Viden
Mette Munk Jensen
VIA UC Efter- & Videredeuddannelsen
ResearchgateUC Viden
Lise Réol
VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus
ResearchgateUC Viden
Esben Stilund Volshøj
VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus
ResearchgateUC Viden
Michael Friedich Walter Blume
VIA UC Pædagoguddannelsen i Ikast