Hvorfor RE:MOVE

RE:MOVE har en vision om at dele kvalitativ forskning om krop, idræt og bevægelse for børn og unge i daginstitution og skole. Bloggen er forankret i VIA UC’s forskningsprogram Krop, Idræt og Bevægelse. Programmets srlige interesse er den subjektivt ’levede’ og bevægende krop i pædagogiske kontekster, og det undersøges, hvordan et kulturelt, et eksistentielt og et kropsligt forankret perspektiv kan bidrage med ny indsigt om børn, unge og pædagogik. Når børn og unge laver idræt og bevæger sig, er det ikke altid med et ydre mål for øje. Ofte er det med en legende tilgang og indgår som en del af børn og unges egenkultur og er forbundet med umiddelbar bevægelsesglæde. Programmet har et særligt fokus på bevægelse og idræt i dagtilbud, skoler og social- og specialpædagogiske tilbud, da kropslige oplevelser har afgørende betydning for menneskets meningsskabelse, trivsel, læring, sundhed og muligheden for at indgå i sociale relationer.

Med udgangspunkt i programmets aktiviteter præsentere bloggen nye forsknings- og formidlingsartikler, bøger, antologier og blogindlæg, projekter og podcasts omkring det pædagogiske arbejde med krop, idræt og bevægelse for børn og unge i daginstitution og skole.

Bloggen henvender sig primært til pædagoger, lærere, forskere, instruktører og konsulenter, som arbejder med krop, idræt og bevægelse i børn og unges liv. 

Mød holdet bag

ResearchgateUC Viden
Jens-Ole Jensen
VIA UC Pædagoguddannelsen i Aarhus
ResearchgateUC Viden
Henrik Taarsted Jørgensen
VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus
ResearchgateUC Viden
Ole Lund
VIA UC Pædagoguddannelsen i Aarhus
ResearchgateUC Viden
Kasper Lasthein Madsen
VIA UC Efter- & Videredeuddannelsen
ResearchgateUC Viden
Kasper Lasthein Madsen
VIA UC Efter- & Videredeuddannelsen
ResearchgateUC Viden
Esben Stilund Volshøj
VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus
ResearchgateUC Viden
Michael Friedich Walter Blume
VIA UC Pædagoguddannelsen i Ikast
ResearchgateUC Viden
Kenneth Aggerholm
Norges Idrætshøjskole i Oslo, Institut for Læreruddannelse og Friluftsliv
ResearchgateUC Viden
Toke Lund-Laursen
VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus
ResearchgateUC Viden
Tilde Østergaard Sørensen
VIA UC Socialrådgiveruddannelsen