Kroppen i pædagogisk arbejde

Hvordan kan vi arbejde kropsligt når vi vil fremme børns trivsel i den pædagogiske hverdag?
Det er helt centralt for det pædagogiske arbejde, at tilrettelægge hverdagen og aktiviteterne på en måde der holder alle børns trivsel for øje.
Med denne temadag ønsker vi at sætte kroppen i spil i forståelsen af og tilgangen til arbejdet med børns trivsel. Vi vil spænde fra det stille til det vilde og koble konkrete praksiseksempler til den forståelse der ligger bag.

Kroppen, vores bevægelser og sansning er uadskillelige, og giver en direkte adgang til at påvirke børns oplevelser, erfaringer og velbefindende både individuelt og i fællesskaber. Det skal vi indtænke når vi former og tilrettelægger det pædagogiske miljø for børn. Vi skal denne eftermiddag prøve aktivite-terne på egen krop, mærke hvad det kan gøre ved os og reflektere over relationen til egen pædagogiske praksis

Program RE:MOVE teameftermiddag 2023
Tilmeld dig temaeftermiddagen her