Bevægelsesglæde 2019

I daginstitutionen og skolen ønsker vi at give børn oplevelsen af glæde ved at bevæge sig og lave idræt. Idræt og bevægelse må gerne være sjovt og glædesfyldt i nuet, og vi vil gerne lægge kimen til en livslang glæde ved bevægelse. I styringsdokumenter og fagtekster bruges fænomenet bevægelsesglæde ofte som en central begrundelse for at lave idræt og bevægelsesaktiviteter med børn og unge. Man taler fx om bevægelse for bevægelsens egen skyld eller idrættens egenværdi. Men hvad er idræts- og bevægelsesglæde?

Knytter bevægelsesglæde sig til fysiologiske reaktioner, oplevelsen af at mestre færdigheder, sociale fællesskaber eller succesoplevelser? Hvad er det for en energi, intensitet, spænding og dynamik, som kan gøre bevægelse tiltrækkende eller frastødende for den enkelte? Bevægelsesglæde kan både findes i gentagelsens særlige rytme og flow, som når et barn gynger i timevis, eller i den spænding og uvished man oplever, når man befinder sig i en idrætslig konkurrence eller kappestrid og endnu ikke ved, hvordan den vil falde ud.

Sådanne fornemmelser er med til at gøre bevægelsesaktiviteterne personligt meningsfulde, men kan være svære at indfange med ord eller planlægge i forvejen. Det er denne dimension af bevægelsesaktiviteter som vi vil gå i dybden med til denne konference med henblik på at undersøge, hvordan pædagoger, lærere og instruktører kan understøtte, at bevægelsesglæde kommer i centrum for bevægelsesaktiviteterne.

Konferencen byder på oplæg der undersøger og udforsker, hvad bevægelsesglæde er, og workshops der giver eksempler på, hvordan man pædagogisk kan arbejde med idræt og bevægelse, så det understøtter en oplevelse af glæde i aktiviteten. I stedet for at planlægge idræts- og bevægelsesaktiviteter efter hvad børnene skal lave eller lære, vil vi tage udgangspunkt i, hvad børnene skal opleve.

Billeder fra RE:MOVE konferencen 2019