Pædagogiske modeller i idræt og bevægelse 2021

Uanset om vi har med idræt og bevægelse at gøre i dagtilbud, skole eller i de frivillige foreninger, så spiller pædagogikken en vigtig rolle for den oplevelse børn får med at bevæge sig. Vi kan slet ikke undgå at være pædagogiske, og vi bruger også forskellige pædagogiske greb, når vi møder forskellige børn i forskellige situationer.

Nogle gange instruerer og forklarer vi, hvordan aktiviteterne skal foregå, og andre gange skaber vi åbne rammer, som børnene selv kan være med til at udfylde. Disse valg beror bl.a. på, hvad vi skal lave, hvem der er med, og hvad vi gerne vil have, at børnene skal opleve og erfare. Men pædagogikken er også tæt forbundet til vores personlighed. Som pædagog, lærer eller instruktør har vi egne erfaringer og præferencer som farver vores pædagogiske valg. Det kan være en personlig glæde ved særlige aktiviteter eller ved at deltage aktivt sammen med børnene.

I pædagogisk arbejde med børn og unge hersker ofte et ideal om alsidighed. Ofte har vi et ønske om, at de skal opleve og erfare meget forskelligt igennem idræt og bevægelse lige fra mestring af færdigheder til sociale normer for samvær. De pædagogiske valg vi træffer, må derfor også være forskellige i takt med vores intentioner. Der skal med andre ord være en didaktisk sammenhæng mellem mål, form og indhold.

På årets konference tegner vi et landskab af forskellige idræts- og bevægelsespædagogiske modeller, og i en række workshops bliver forskellige pædagogiske tilgange eksemplificeret. Hvis vi er bevidste om forskellige pædagogiske tilgange, bliver det også lettere at skabe alsidige og varierede oplevelser med idræt og bevægelse.

Oplæg og workshops vil blive uploadet herunder umiddelbart efter konferencen

Program REMOVE 2021

Tilmeld dig her

Billeder fra RE:MOVE konferencen 2021