RE:MOVE konferencen 2021 – Pædagogiske modeller i idræt og bevægelse

Den første torsdag i december 2021 afholdte VIA UC RE:MOVE konference med temaet Pædagogiske modeller i idræt og bevægelse, med en ambition om at undersøge hvordan forskellige modeller teoretisk og praktisk kan kvalificere arbejdet med idræt og bevægelse i daginstitution og skole.

International forskningslitteratur har særligt gennem de sidste 20 år været optaget af at udvikle og anvende idrætsdidaktiske modeller “Pedagogical models”, for at kvalificere en mere alsidig idrætsundervisning i skolen. Lektor i idræt Esben Volshøj åbnede konferencen med at præsentere en forståelse af idrætsdidaktiske modeller, samt hvorfor og hvordan det kan være relevant at lade os inspirere af idræts- og bevægelsesdidaktiske modeller i skole og daginstitution. I et efterfølgende onlineoplæg præsenterede professor Thomas Moser, nogle sammenhænge mellem betingelser for børns bevægelse og pædagogiske intentioner, der har betydning i en børnehavepraksis. Med et alsidigt dannelsesideal for både idrætsundervisningen i skolen og krop og bevægelse i daginstitutionen pegede begge oplægsholdere på, at det er essentielt at vi præsenterer børn og unge for alsidige idræts- og bevægelsesoplevelser. I den forbindelse er det tillige relevant, at vi er alsidige i de måder hvorpå vi arbejder, og at disse er i overensstemmelse med de intentioner vi har for idræt og bevægelse. Idrætsdidaktiske modeller kan være med til at inspirere til nye måder, hvorpå vi kan arbejde med idræt og bevægelse på i daginstitution og skole, og være med til at sikre en sammenhæng mellem hvordan vi arbejder og hvorfor vi gør det.

De to teoretiske oplæg blev afsæt for efterfølgende workshops, hvor forskellige måder at arbejde med idræt og bevægelse blev afprøvet i praksis. Susanne Storm fra Læreruddannelsen i Aarhus præsenterede modellen Øvelse, og gav med afsæt i ropeskipping eksempel på hvordan man kan støtte børn og unge i at finde og arbejde med meningsfulde udfordringer. Knud Ryom fra Aarhus universitet og Niels Grinderslev fra DGI introducerede en praktiskorienteret tilgang, rettet mod at skabe physical literate bevægelses- og idrætsmiljøer til gavn for børn og unges trivsel, sundhed, læring og færdigheder. I workshoppen KIDSGROOVE gav Tanja Christensen fra VIA UC eksempler på hvordan man kan skabe rum for børns egne måder at danse på for at understøtte mod, kreativitet og fællesskabsfølelse. Gunnur Bjarnadottir fra DGI og DBBF introducerede konceptet “Nanobasket”, hvor motorisk leg og boldtilvænning er i fokus. Michael Blume og Camilla Kjær fra VIA UC præsenterede en mere eksperimentel arbejdsform og lod deltagerne afprøve forskellige former for eksperimenterende aktiviteter med krop og bevægelse. I en workshop af Mette Overgaard fra statens scenekunstskole blev deltagerne præsenteret for “Dansekarrusellen” med en intention om at udforske og eksperimentere med bevægelse og få erfaringer med en dansede bevægelseskultur. Endeligt præsenterede Torben Hansen fra Dansk skoleidræt modellen Teaching Games for Understanding (TGfU) og hvordan modellen kan udfoldes i didaktiske handlinger i idrætsundervisningen, samt hvordan TGFU også har inspireret undervisningen i aktivitetsudvikling.

Konferencen sluttede af med diskussioner mellem pædagoger, lærere, forskere, undervisere og konsulenter om hvordan vi kan forstå og anvende idrætsdidaktiske modeller i idræt og bevægelse i daginstitution og skole. Billeder, diskussioner, præsentationer og aktiviteter kan downloades under menuen Konference 2021.

Præsentationer og billeder fra RE:MOVE konferencen 2021

Esben er cand. scient. idræt, og lektor på Læreruddannelsen i Aarhus på VIA University College, hvor han underviser i faget idræt og er en del af forskningsprogrammet Krop, Idræt og Bevægelse. Esben er særligt optaget af fænomenologiske og eksistentielle temaer for børn og unge i relation til idræt og bevægelse i skolen, og har bl.a. været med til at redigere bogen "Motion og bevægelse" i skolen (2018).