Udskolingslæreres perspektiv på motion og bevægelse i skolen

En ph.d.-afhandling om hvordan udskolingslærere oplever, fortolker og håndterer en bevægelsespolitik

Formålet med afhandlingen har været at opnå viden om, hvordan man kan styrke og udvikle sammenhængen mellem bevægelsespolitikker og praksis i folkeskolen, og hvordan man kan fremme og kvalificere integreringen af bevægelse i undervisningen.

Undersøgelsen viste, at forvaltningen af bevægelsespolitikken i høj grad var overladt til den enkelte lærer. Lærernes fortolkninger og håndteringer af bevægelse i undervisningen gjorde det i mange sammenhænge svært at se forbindelsen mellem hensigterne med bevægelsespolitikken og praksis i timerne, og i nogle tilfælde blev det også tydeligt, at nogle lærere manglede kompetencer til at integrere bevægelse i undervisningen.

Afhandlingens resultater bidrager bl.a. med viden om de udfordringer lærerne møder, de hensyn de må tage, og de valg de må træffe i en travl hverdag.

Ph.d.-afhandlinger bidrager bl.a. med følgende anbefalinger:

  • Prioritér samarbejde, diskussioner og videndeling på skolerne
  • Flyt fokus fra minutter til hensigter – og dermed fra kvantitet til kvalitet.
  • Lad de lærere der kan og vil påtage sig opgaven – og skån eleverne for ukvalificerede bevægelsesaktiviteter
  • Klæd nuværende og fremtidens lærere på til at varetage bevægelse i skolen.

Implementering af bevægelsespolitikken er langt fra en enkelt opgave. Første step er at prioritere området og anerkende, at integreringen af bevægelse i skolen kræver særlige kompetencer.

Du kan læse og downloade hele Ph.d afhandlingen herunder

Ph.d. Afhandling Henrik Taarsted Jørgensen