Energi – Pædagogiske refleksioner over energien der skaber bevægelse

Motoriske færdigheder bygger på en fornemmelse for forskellige former for energi.

Børn håndterer forskellige former for energi som tyngdekraft, acceleration og hastighed mange gange i løbet af en dag. De er en del af deres livsverden, og gennem bevægelsesaktiviteter tilegner de sig grundlæggende kropslige og sanselige erfaringer i omgang med forskellige energiformer. Det skaber forudsætning for, at de kan opleve energiernes virkekraft som `empirisk fænomen´. I en ny antologi `Sans for bevægelse´ handler et kapitel om dette endnu ret upåagtede aspekt ved bevægelsesaktiviteter.

Der argumenteres for, at motorisk læring grundlæggende handler om at lære at fornemme og mestre forskellige fysiske energiformer. Med tiden udvikles en sensibilitet over for energiernes virkning, og denne sensibilitet er afgørende for vellykket bevægelseskoordination.

For den pædagogiske praksis kan en sådan viden bidrage til, at det pædagogiske personale mere bevidst retter opmærksomheden på de forskellige energiformer, der er på spil ved bevægelsesaktiviteter. En sanselig oplevelse af virkekræfter kan ikke alene fremme en kropslig forståelse for fysiske grundlove, de er også eksistentielle, fordi de er med til at fremme kropsbevidsthed.

Bogen ‘Sans for bevægelse’ udkommer til februar.

Blume, M. (2020 in press). Energi – Pædagogiske refleksioner over energien der skaber bevægelse. I. Lund, O. & Jensen, J.-O. (red.). Sans for bevægelse. Livsnerven i pædagogisk arbejd. Hans Retzels Forlag.

Lektor, Cand. scient., underviser på Pædagoguddannelsen Ikast og videnskabelig medarbejder ved Kultur og Pædagogik, Center for forskning & udvikling på VIA University College.