Lyden af idræt – En handlingsorienteret tilgang til bevægelse i skolen

I denne episode af podcasten Lyden af idræt kan du nu høre om en ny tilgang til bevægelse i undervisningen i folkeskolen, der er udviklet i aktionsforskningsprojektet iMOOW!. Tilgangen rummer en bevægelsesdidaktik, der omfatter forskellige handlingsorienterede kroppraksisser, som lærere kan anvende, når de planlægger og gennemfører bevægelse i undervisningen. Formålet er, at eleverne gennem kropslige indtryk og udtryk bearbejder det faglige indhold, hvilket understøtter elevernes læring. Tilgangen er inspireret af nyere forskning i embodied og enactive cognition, der betoner, at de kognitive processer grundlæggende er farvet af ens handlinger og påvirket af sansemotoriske, følelsesmæssige og sociale erfaringer. I podcasten beskriver aktionsforsker Kasper Lasthein Madsen erfaringerne med den handlingsorienterede tilgang til bevægelse i undervisningen og det læringspotentiale, som bevægelsesdidaktikken rummer.

Gå på din podcast app på din mobil og søg på ”Lyden af idræt”, her vil du finde episoden: ”Lyden af Idræt – iMOOW! special edition om bevægelse i undervisningen med Kasper Lasthein Madsen, eller du kan lytte til den lige her.

Lyt til episoden her