Lyden af idræt

– din yndlingspodcast om idrætsundervisning

Lyden af idræt er en podcast om idrætsundervisning, som fungerer som inspirationskilde til at skabe endnu bedre idrætsundervisning. Lyden af idræt henvender sig primært til idrætslærere og idrætslærerstuderende, men også andre der er optagede af idrætsundervisning.

Teamet bag Lyden af idræt

Lyden af idræt startede som et projekt i efteråret 2019, fordi vi grundlæggende er optagede af, hvordan man laver god idrætsundervisning. Teamet bag Lyden af idræt består af idrætslærerstuderende, idrætslærere og idrætsundervisere fra læreruddannelsen i Odense. Vi vender tilbage til samarbejdet mellem studerende og undervisere senere i indlægget.

Det første teammøde i efteråret 2019, hvor nogle af de studerende var i praktik i Sydafrika

Hvorfor er Lyden af idræt sat i verden?

Som et led i at definere projektet stillede vi os selv spørgsmålet: Hvordan kan vi bidrage til at skabe endnu bedre idrætsundervisning på tværs af grundskole og læreruddannelse?

Ligeledes stillede vi skarpt på, at Lyden af idræt er sat i verden for at: 1) formidle en masse forskellig viden om og erfaringer fra idrætsfaget, 2) skabe grobund for refleksion samt 3) give inspiration til nytænkning af idrætsundervisning.

Podcast – et gratis og let tilgængeligt medie

Valget af podcast som medie traf vi, dels fordi der ikke findes andre podcast om idrætsundervisning, der henvender sig til idrætslærere, idrætslærerstuderende og andre, som er optagede af idrætsundervisning, og dels fordi podcast som medie er gratis og let tilgængeligt.

Der findes allerede gratis online medier såsom Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Lærings magasin MOV:E, Dansk Skoleidræts magasin Idræt i Skolen og tidskriftet Forum for Idræt, men det er som regel noget, som kræver tid til at læse eller se. Tid er der som bekendt ikke altid så meget af for lærere i folkeskolen. En podcast kan man lytte til, mens man forbereder sig, når man løber en tur, mens man laver aftensmad eller mens man transporterer sig i bil, på cykel eller i flyveren.

Et særligt fordybelsessamarbejde mellem studerende og undervisere

Vi ser det frivillige arbejde med Lyden af idræt, som en spændende måde at fordybe sig i idrætsfaget på, men samtidig også som en fed mulighed for at etablere et anderledes og interessant samarbejde mellem studerende og undervisere uden for undervisningen.

Fordybelsen går på at sætte sig ind i et interessant emne eller problemstilling forbundet med idrætsfaget og samtidig opsøge personer, der ved noget eller har gode erfaringer med det pågældende emne eller problemstilling. Vi tror på, at der er så mange dygtige idrætslærere rundt omkring i Danmark, men vi synes også, at det er synd, at deres erfaringer sjældent når længere end de nærmeste idrætskollegaer. Her kommer Lyden af idræt så ind i billedet, fordi vi opsøger de personer, der ved og kan noget, og videreformidler deres gode erfaringer, så andre kan blive inspirerede. Vi har pt. følgende emner på tegnebrættet:

  • Den kreative idrætslærer
  • Temabaseret idrætsundervisning
  • Afgangsprøven i idræt
  • Spot på praksisområderne
  • Idræt på læreruddannelsen
  • Den åbne skole
  • Dilemmaer i idrætsundervisningen

Vi organiserer vores emner i sæsoner, og inden for hver sæson inviterer vi forskellige personer ind til de enkelte episoder. Her kan gæsterne belyse sæsonens emne fra deres perspektiv. Hensigten med det er at få et mere nuanceret indblik i emner fra forskellige vinkler.

Det fede ved samarbejdet mellem studerende og undervisere er for det første, at det er studenterdrevet på tværs af årgange, så podcasten bliver bæredygtig. På den måde kan nye idrætslærerstuderende tage over for de nuværende studerende, når de engang er færdige med deres læreruddannelse. 

Teamet bag Lyden af idræt til planlægningsmøde

Sæson 1 – Inddragelse af teori i idrætsundervisningen

I den første sæson af Lyden af idræt har der været fokus på teori i idrætsundervisningen. Her er der blevet diskuteret, hvorfor det netop er så svært at integrere teori i idrætsundervisningen, men samtidig er der kommet bud på, hvordan det kan lade sig gøre på en meningsfuld måde. Vi har i første episode talt med Thomas Piaster om brugen af fagsprog, og hvordan man balancerer fysisk aktivitet med inddragelse af teori. Lyt til episoden her.

I sæsonens anden episode kommer vores egen Andreas Bolding Christensen med et bud på, hvordan man kan bruge ultimatebold i undervisningen til at inkludere alle elever og arbejde med temaer. Lyt til episoden her.

Lærer Rikke Klokker Grønning fra Holluf Pile var gæst i sæsonens tredje episode. Rikke kom med sine egne erfaringer omkring, hvordan man gør idrætslokalet til sit faglokale, samt et perspektiv på hvorfor teori skal inddrages i idrætsundervisningen allerede i indskolingen. Lyt til episoden her.

Rikke Klokker Grønning viser sit faglokale frem efter podcastoptagelsen

I det seneste afsnit af Lyden af idræt snakkede vi med Torben Hansen fra Dansk Skoleidræt, som forklarede, hvorfor det er svært at inddrage teori i undervisningen, men også hvordan det skaber flere deltagelsesmuligheder for eleverne. Derudover har Torben Hansen og Andreas Bolding Christensen lavet en redidaktisering af spilfasemodellen sammen, og de forklarer hvordan den kan anvendes på en meningsfuld måde i undervisningen samt i lærerens forberedelsestid. Lyt til episoden her.

Andreas, Emilie og Torben lige efter at podcastepisoden var i hus

Det næste og sidste afsnit af sæsonen om teori i idrætsundervisningen er en sammenfatning af de vigtigste #idrætshacks fra sæsonen, og er på vej ud til der, hvor du lytter til dine podcasts. Så hvis du endnu ikke har lyttet til Lyden af idræt, giver næste afsnit dig en god idé om, hvad det handler om.

Hør den næste episode før din idrætskollega

Vi har sørget for, at Lyden af idræt er at finde på de store gængse podcastplatforme som: Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn og Google Podcast. Så åben din podcastapp og søg på Lyden af idræt ☺ Ellers kan du også finde Lyden af idræt her.

Udover det har Lyden af idræt en facebookside, hvor folk, der er interesserede, kan se uddybende videoer, billeder og konkret materiale. Vi bruger også facebooksiden som kommunikationskanal, når der er udgivet nye podcastepisoder, eller når der er nyheder om Lyden af idræt. Sidst men ikke mindst er det muligt at komme med forslag til emner, som vi skal undersøge i podcasten.

Du finder facebooksiden her og giv den gerne et like, så bliver du også løbende opdateret 🙂 Lyden af Idræt

Underviser i idræt og bevægelse
Læreruddannelsen på Fyn
Tlf:21488666
abch@ucl.dk

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Emilie Nykjær Rasmussen

Studerende ved Læreruddannelsen i Odense

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M