Blog2019-09-13T13:18:46+02:00

Seneste blogindlæg

Herunder finder du de seneste blogindlæg på RE:MOVE. Bloggene er holdningsindlæg, der har til formål at debattere tendenser eller pædagogiske problemstillinger i arbejdet med krop, idræt og bevægelse i skole og daginstitution.

Koreografiske eksperimenter med en passioneret, kropslig og legende undervisningskultur på pædagoguddannelsen

Dette ph.d.-projektet er et ud af 12 ph.d.-projekter i det landsdækkende forskningsprogram i Playful Learning. I projektet arbejder Lars Dahl Pedersen med en særlig koreografisk tilgang for at undersøge forholdet mellem passion, kropslighed og leg i undervisningsrummet på pædagoguddannelsen. Foto: Maria Cecilie Ortmann

By |november 20th, 2020|Categories: Blog|Tags: , , , , |

Lad os omfavne børnenes kropslighed i undervisningen

En række undersøgelser har konkluderet, at skolerne har svært ved at leve op til kravet om 45 minutters daglig motion og bevægelse for alle elever i folkeskolen. Det har affødt et nyt initiativ, som skal sætte ”Fagene i bevægelse på en meningsfuld måde” (uvm.dk.). Det er et godt initiativ, men man må spørge sig selv, hvad der så er meningsfuld bevægelse i undervisningen, og dette svar kræver nogle grundlæggende overvejelser, der omfatter vores opfattelse af barnet som elev, og hvordan læring og erkendelse finder sted.

By |november 16th, 2020|Categories: Blog|Tags: , , |

Skal alle lærere nødvendigvis tage sig af motion og bevægelse i skolen?

Det halter fortsat med implementeringen af motion og bevægelse i skolen. Det skyldes bl.a. at lærerne føler sig tvunget til at anvende forskellige coping-strategier for at kunne håndtere et krydspres mellem øgede krav og begrænsede ressourcer. Ved at fritage lærere, som ikke har forudsætningerne eller ikke finder opgaven vigtig, kan behovet for anvendelse af coping-strategier reduceres. Og ved i stedet at give opgaven til de lærere, der kan og vil, kan elevernes lyst til deltagelse i – og udbyttet af - bevægelsesaktiviterne fremmes.

By |november 2nd, 2020|Categories: Blog|Tags: , , , |

Lyden af idræt

Lyden af idræt er en podcast om idrætsundervisning, som fungerer som inspirationskilde til at skabe endnu bedre idrætsundervisning. Podcasten henvender sig primært til idrætslærere og idrætslærerstuderende, men også andre der er optagede af undervisning i idræt og bevægelse.

Forført (?) og efterladt i tvivl

I bøgerne ’Indirect Pedagogy’ (2013) og ’At bryde isen’ (2019) tager Saeverot og Borghäll livtag med centrale pædagogiske og eksistentielle problemstillinger. Det gør de med pædagogiske greb som forførelse, bedrag og grænsevandring, men hører disse begreber hjemme i en pædagogisk kontekst?

By |oktober 9th, 2020|Categories: Blog|Tags: , , |

Bevægelsesfrihed

Oplevelsen af at kunne bevæge sig frit synes at være nødvendig for, at børn af egen fri vilje bevæger sig ind i et givent (fag)område. Det er derfor interessant, hvordan pædagoger og undervisere i samspil med børn kan være i stand til at give dem oplevelser af frirum i bevægelsesaktiviteter, hvor der er plads til at eksperimentere, lege og blive pirret, så de bliver grebet af bevægelsen.

By |maj 26th, 2020|Categories: Blog|Tags: , , , |
Load More Posts