Projekter2019-09-13T13:18:18+02:00

Projekter

Herunder finder du projekter om krop, idræt og bevægelse for børn og unge i daginstitution og skole.

Undervisningsmateriale fra iMOOW!

iMOOW! projektet har bidraget til udviklingen af en bevægelsesdidaktik som understøtter anvendelse af bevægelse som didaktisk værktøj i undervisningen. Aktiviteterne har vi samlet i 10 aktivitetskort, som du frit kan hente her sammen med en lærervejledning. Foto: Inge Lynggaard Hansen

By |oktober 27th, 2020|Categories: Projekt|Tags: , , |

Lyden af idræt

Lyden af idræt er en podcast om idrætsundervisning, som fungerer som inspirationskilde til at skabe endnu bedre idrætsundervisning. Podcasten henvender sig primært til idrætslærere og idrætslærerstuderende, men også andre der er optagede af undervisning i idræt og bevægelse.

Eksperimenter med krop, sanser og bevægelse

Alle børn i børnehaven skal have mulighed for at udforske og eksperimentere med mange forskellige måder at bruge kroppen på. Sådan lyder et mål i den styrkede pædagogiske læreplan. Det kan være rigtig spændende at sætte gang i udforskende og undersøgende aktiviteter, og samtidig kan det føles angstprovokerende, når man står i det åbne og ikke ved, hvordan det hele ender. Den eksperimenterende arbejdsform er et forholdsvis nyt og provokerende emne i bevægelsespædagogikken.

By |juni 26th, 2020|Categories: Projekt|Tags: , , , |

Udskolingslæreres perspektiv på motion og bevægelse i skolen

Skoleledelserne på de fire skoler var bemærkelsesværdigt passive i opgaven med at forvalte bevægelsespolitikken og omsætte den til praksis. På trods af, at man fra mange studier ved, at ledelsen spiller en afgørende rolle for implementering af bevægelsesinterventioner, -programmer og politikker, så blev bevægelsespolitikken ikke prioriteret.

By |december 16th, 2019|Categories: Bøger, Projekt|Tags: , , , , |

Idrætsundervisning i indskolingen

Mange børn har let ved at deltage i idrætsundervisningen i skolen, imens andre børn har sværere ved at aflæse koderne og fornemme, hvad der foregår. Dette udviklingsprojekt tager udgangspunkt i ”Børn med opmærksomhedsudfordringer” med formålet at fremme inklusion og styrke idrætsundervisningen for alle børn i skolen.

By |september 25th, 2019|Categories: Projekt|Tags: , , |

Må jeg være med?

De fleste kender dette spørgsmål. For nogle er det forbundet med sårbarhed at spørge, mens det for andre er det mest naturlige. For alle er det vigtigt at føle sig som en del af fællesskabet og at have redskaberne til komme ind i nye. I dette forskningsprojekt undersøger vi sammen med børn og pædagoger, hvordan leg kan bidrage til at inkludere flere børn i skolen og SFO-tiden.

By |september 16th, 2019|Categories: Projekt|Tags: , , , |
Load More Posts