Artikler2021-01-29T11:14:22+01:00

Seneste artikler

Herunder finder du en præsentation af alle artikler på RE:MOVE. Indlæggene er udformet som abstracts og har til formål at præsentere forsknings- og formidlingsartikler udgivet i VIA om pædagogiske problemstillinger i arbejdet med krop, idræt og bevægelse i skole og daginstitution. I præsentationen vil der være et link til den fulde artikel.

Når bevægelse i undervisningen bliver til almen dannelse

I denne nye artikel argumenterer Madsen og Aggerholm for en bevægelsesdidaktik, hvor kropslig, følelsesmæssig og social involvering i det faglige indhold kan udfolde det læringsmæssige og eksistentielle potentiale i bevægelse i undervisningen.

By |marts 2nd, 2020|Categories: Artikler|Tags: , , |

Energi – Pædagogiske refleksioner over energien der skaber bevægelse

Når børn gynger rigtigt højt, kaster en bold med al kraft eller cykler med fuld fart, er der dynamik i børns bevægelser, og netop i dynamikken bliver energiernes virkekraft synlig. En leg med forskellige fysiske energiformer som tyngdekraft, acceleration og hastighed opleves med kroppen og gennem sanserne. At få en fornemmelse for disse energier kan både fremme børns kropsbevidsthed og være eksistentielt meningsfuldt.

By |januar 21st, 2020|Categories: Artikler|Tags: , , , |

Listening to students’ silences

Tilgange til at forstå elevperspektivet har udviklet sig markant de seneste 30 år. Inden for idrætsforskningen har en særlig opmærksomhed været rettet mod det, som eleverne ikke fortæller. I artiklen undersøges hvordan vi kan søge at lytte til, høre og forstå elevernes tavshed med henblik på at forstå deres ikke-deltagelse i idrætsundervisningen.

By |november 11th, 2019|Categories: Artikler|Tags: , , , , |

BeDraget ind i legen

Leg anses inden for det danske dagtilbud som børns naturlige aktivitetsform, og foregår derfor bedst uden voksen indblanding. Der er derfor en tendens til, at pædagoger stiller sig ud på sidelinjen af børns leg, men dette kapitel i 'Legens magi' viser, hvordan pædagogers måder at deltage på, kan få børn til at opleve lege, der ellers er igangsat af pædagogerne, som værende frie. Endvidere kan pædagogers deltagelse i børns egne lege medvirke til at udvide børnenes oplevelse af legen og dermed inspirere legen til at gå nye spændende veje.

By |oktober 28th, 2019|Categories: Artikler|Tags: , , , , |

Diversity in teachers’ approaches to Movement Integration

Even though the principals in this study might have tried to encourage a decentralised individual approach to the use of MI [Movement Integration], participating teachers did not have a sense of ownership of, and commitment to, the implementation of the policy. Possibilities for collaboration, shared decision-making and common commitment seemed absent due to other priorities communicated within the school.

Vild leg – det dionysiske i leg

Min tiårs fødselsdag var en stor succes. Alle drengene fra klassen kunne sidde rundt om bordet i spisestuen. Efter vi havde fået kakaomælk og boller med tandsmør, forduftede de indøvede manerer gradvist. Pærekrigen startede som en smørbollekrig, men da bollerne begyndte at lande nede i det langhårede ryatæppe, blev vi sendt ud i haven …

By |oktober 6th, 2019|Categories: Artikler|Tags: , , , |