Mindfulness og relationskompetence – socioemotionel læring i skolen

I artiklen Mindfulness og relationskompetence – socioemotionel læring i skolen forholder Lise Réol sig til sammenhængen mellem relationskompetence og mindfulness.

Igennem de seneste årtier er der kommet øget fokus på, hvordan man i skolen aktivt kan arbejde med at understøtte lærere og elevers socio-emotionelle kompetencer. En grundtanke er, at lærernes relationelle kompetencer har betydning for elevernes mulighed for at udvikle sig socio-emotionelt.  Mindfulness er blevet introduceret som en vej til at øge disse kompetencer for både lærere og elever, men hvad ved vi om sammenhængen mellem socio-emotionelle kompetencer og mindfulness?

I artiklen fremlægges forskningsresultater, der tyder på, at lærere, der praktiserer mindfulness regelmæssigt, er mere omsorgsfulde, venlige og lydhøre. Studier viser endvidere, at mindfulness kan påvirke vores evne til affektregulering, hvilket er afgørende for at kunne rumme egne og andres følelser i klasserummet. Endelig peger studier på, at elevernes empatiske evner styrkes gennem mindfulness. Men studierne er små og ofte af svingende kvalitet, og ikke for alle elever er mindfulness en behagelig oplevelse. Lise Reól afslutter artiklen med at mane til besindighed. Vi må være opmærksomme på, at det kan være forbundet med stort ubehag og smerte at mærke sig selv, og det kræver sensitivitet og nænsomhed at anvende meditative praksisser i skolen.

Artiklen er udgivet i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 2022, 59, 3. https://dpf.dk/tidsskrifter/ppt/?gclid=CjwKCAjwpqCZBhAbEiwAa7pXeYBLl6_vpXnK2BqZ5dQuO28cPknZ8H8Dg6o04xDAK0Zeblk8HjJ8pRoCZkwQAvD_BwE

Lektor VIA UC
Cand. Scient Psyk.
Læreruddannelsen i Aarhus