Grounding – fodfæste i arbejdet med inkluderende motion og bevægelse

To be grounded is to have arrived at a solid place in the present. To be grounded is to come home – to yourself” (Allen, 2021, 26)

I artiklen ”Grounding – fodfæste i arbejdet med inkluderende motion og bevægelse” præsenterer Lise A. Réol, Mette Munk og Hanne Christensen aktionsforskningsprojektet Alle er med! I projektet samarbejdede lærere, pædagoger og forskere om at lave inkluderende motion og bevægelse. Der var særligt fokus på, at også elever, der havde opmærksomhedsmæssige udfordringer eller ”gearskifte-vanskeligheder”, kunne deltage i aktiviteterne og være med.

Med afsæt i Susan Harts neuroaffektive perspektiv og Alexander Lowens begreb om grounding, peger forfatterne på vigtigheden af, at lærere og pædagoger har opmærksomhed på egen grounding og rolle som karavanefører (dvs. rolle som en klar, rolig og sikker leder for klassen), når de skal skabe rammer for ”at den gode relation kan ske” (Hart, 2020).

Grounding” eller ”jordforbindelse” er et accepteret og alment anerkendt begreb indenfor kropsterapi og fysioterapi, men kun sjældent anvendt i forbindelse med pædagogisk arbejde. I projektet blev lærere og pædagoger opmærksomme på, at når de arbejdede med elevernes grounding, så blev deres egen oplevelse af ro, nærvær og kontakt også styrket. Lærere og pædagoger erfarede desuden vigtigheden af at være tydelige karavaneførere for eleverne, når der var motion og bevægelse på programmet.

Artiklen er udgivet i tidsskriftet Paideia:

Réol, L., Munk, M. & Christensen, H. (2022). Grounding – fodfæste i arbejdet med inkluderende motion og bevægelse. Paideia, 23, 78-87.

Litteratur:

Allen, R. (2021). Grounded. How connection with nature can improve our mental and physical wellbeing. Mortimer.

Hart, S. (2020). De følsomme relationer. Kbh., Hans Reitzels forlag.

Lektor VIA UC
Cand. Scient Psyk.
Læreruddannelsen i Aarhus

Hanne Christensen er ansat som adjunkt ved Fysioterapeutuddannelsen på VIA University College i Aarhus. Dertil er hun videnskabelig medarbejder ved Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse. Hanne er Specialist i Pædiatrisk Fysioterapi og har en Master i Læreprocesser. Skriv til Hanne på hach@via.dk.