Koncept mindfulness

Styrker og risici ved konceptualiseringen af mindfulness

I artiklen ”Koncept mindfulness – styrker og risici ved konceptualiseringen af mindfulness i folkeskolen” præsenteres og problematiseres brugen af mindfulness i folkeskolen i et konceptualiseret format. Der er særligt fokus på brugen af det konceptualiserede undervisningsmateriale ”.B”, der anvendes i et stort forskningsprojekt ved Aarhus Universitet, hvor sigtet er at undersøge, hvorvidt mindfulness kan bidrage til en mere stressfri hverdag for børn og unge i skolen.

Mindfulness betegnes ofte som en sekulær meditativ praksis, der betoner evnen til at være nærværende, accepterende og ikke-dømmende her-og-nu. Mindfulness er et populært fænomen og igennem de senere år, er der kommet større og større opmærksomhed på de positive konsekvenser ved meditative øvelser for børn og unge. I artiklen præsenteres en række undersøgelser, der peger på en lang række positive konsekvenser ved mindfulness. Forskning viser, at der er små, men signifikante sammenhænge mellem mindfulness og reduktion af angst, depression, psykosomatiske symptomer og negative følelser. Desuden tyder undersøgelser på, at mindfulness understøtter prosocial adfærd, velvære, affektregulering og et positivt klassemiljø.

I projektet ”Stressfri hverdag” var målet at uddanne 250 lærere i at kunne undervise børn og unge i mindfulness med henblik på at øge trivsel og mental sundhed hos disse. Uddannelsen af lærerne bestod både i egen-træning og indføring i det engelske koncept ”.B”.

.B er et 9 ugers undervisningsforløb, der er udviklet af de engelske lærere Richard Burnett og Chris Cullen. I artiklen præsenteres materialet, og der argumenteres for, at konceptualiseringen af mindfulness kan være forbundet med en række udfordringer og dilemmaer. I ”.B” lægges der vægt på, at metoden er evidensbaseret og virksom, og lærerne opfordres til loyalt at ”sælge” de meditative teknikker til eleverne. Men som lærere kan vi komme til at mislede og skuffe eleverne ved at ”oversælge” de positive effekter af mindfulness. Og endnu værre. Vi risikerer også at skade enkelte elever med den meditative praksis. Mindfulness er nemlig mere end blot et koncept og en teknik. Mindfulness er sindelagstræning, der for enkelte elever kan vække traumer og ubehag. Læreren må derfor være sig meget bevidst, at mindfulness ikke kun er en teknik til velvære og ”hjerneoptimering”, men derimod en praksis, der kan vække svære følelser og stærke reaktioner hos nogle elever.

Artiklen afrundes med en bemærkning om, at der ikke bør tages afstand fra mindfulness i skolen generelt, men at mindfulness kræver fintfølende, sensitive og nærværende lærere, der kan arbejde nuanceret med en mindful tilgang både til dem selv og eleverne.

Artiklen findes her: https://u-p.dk/vare-kategori/tidsskrifter/

Lektor VIA UC
Cand. Scient Psyk.
Læreruddannelsen i Aarhus