Projekter og profetier for idræts- og bevægelsespædagogisk forskning

I denne video laver Jens-Ole Jensen en kort status over den pædagogiske idræts- og bevægelsesforskning i Danmark og tager efterfølgende et kig i krystalkuglen, for hvor forskningen og fagområdet bevæger sig hen? Hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler står vi overfor i udviklingen af pædagogik, idræt og bevægelse? Oplægget har derfor fået titlen ’Projekter og profetier for idræts- og bevægelsespædagogisk forskning’.

Jens-Ole er cand. mag., ph.d. og docent i VIA University College, hvor han er leder af forskningsprogrammet Krop, Idræt og Bevægelse. Han forsker i eksistentielle temaer i børn og unges hverdagsliv i dagtilbud, skole og fritid i relation til motion og bevægelse i skolen, idrætsundervisning, bevægelse og leg. Han har bl.a. skrevet Rum der bevæger børn (2009), og redigeret bøgerne Vildt og farligt (2015), Motion og bevægelse i skolen (2018) og Sans for bevægelse (2020).