iMOOW!-bevægelsesdidaktik – mål, metoder og mening med bevægelse i undervisningen

Der er gennem de seneste år forsket i og afprøvet forskellige metoder med bevægelse integreret i undervisningen. Flere rapporter viser imidlertid, at lærerne og pædagogerne i folkeskolen kæmper med at integrere bevægelse i undervisningen på en måde, som både de og eleverne finder meningsfuld. Skal det lykkes, kræver det nemlig, at lærere og pædagoger udvikler og anvender bevægelsesaktiviteter, der passer til elevernes færdigheder, det faglige indhold, skolens kultur m.m. I artiklen iMOOW!-bevægelsesdidaktik – mål, metoder og mening med bevægelse i undervisningen præsenterer vi en Bevægelsesdidaktik, som er udviklet på baggrund af en proces, hvor almendidaktiske overvejelser om bl.a. faglige mål og elevforudsætninger og nyeste forskning i bevægelse, læring og trivsel er blevet omsat, afprøvet og videreudviklet sammen med lærere og pædagoger gennem aktionsforskningsprojektet iMOOW!. Bevægelsesdidaktikken omfatter seks teoretiske kategorier, der kan vejlede lærere og pædagoger og hjælpe dem med at planlægge og gennemføre meningsfuld bevægelse i undervisningen.

Desuden introducerer vi i artiklen praktiske eksempler samt aktivitetskort til anvendelse og inspiration i undervisningen. Hvert enkelt aktivitetskort tilhører en kategori og rummer didaktiske overvejelser, som læreren og pædagogen kan anvende:

Du kan læse artiklen her og finde undervisningsmaterialer og aktivitetskort fra iMOOW! på hjemmesiden www.fageneibevægelse.dk