iMOOW!

Hvordan arbejder man meningsfuldt med bevægelse i skolen? Det spørgsmål har VIA UC, FIIBL og NIH i samarbejde med 25 skoler arbejdet med i de sidste fire år. Skolereformens krav om 45 minutters bevægelse om dagen blev indført på baggrund af nogle forskningsresultater, der ligger ret fjernt fra skolens hverdag. I iMOOW!-projektet har forskere og praktikere arbejdet tæt sammen i et aktionsforskningsprojekt.

Gennem et hav af workshops, bevægelsesaktioner og observationer har vi i fællesskab udviklet en bevægelsesdidaktik. Bevægelsesdidaktikken kæder teori og praksis sammen og hver bevægelsesaktivitet er gennemprøvet og tilpasset, så den lever op til hensigten og fungerer i praksis. Bevægelsesdidaktikken beskriver, hvordan man kan arbejde med bevægelse og læring gennem tre forskellige læringssyn, og hvorledes didaktikken tager form af målet med aktiviteten. Tilsvarende kan man arbejde med bevægelse med henblik på trivsel, og også her foreslår vi tre forskellige tilgange afhængigt af, om man ønsker at fremme bevægelsesglæde, relationsdannelse eller kropslighed.

via.dk/imoow kan du finde korte beskrivelser af bevægelsesdidaktikken, en lærervejledning og mere end 50 aktivitetskort med eksempler på bevægelse i skolen. På hjemmesiden finder du også andet informationsmateriale. Hvis du ønsker at læse mere om bevægelsesdidaktikken og resultaterne fra iMOOW!-projektet, så er det seneste nummer af Liv i skolen et temanummer, der udelukkende handler om bevægelsesdidaktik. Her kan du læse om, hvordan de forskellige læringssyn giver sig udslag i forskellige bevægelsesdidaktikker.

iMOOW!-projektet er støttet af Nordea Fonden.

Jens-Ole er cand. mag., ph.d. og docent i VIA University College, hvor han er leder af forskningsprogrammet Krop, Idræt og Bevægelse. Han forsker i eksistentielle temaer i børn og unges hverdagsliv i dagtilbud, skole og fritid i relation til motion og bevægelse i skolen, idrætsundervisning, bevægelse og leg. Han har bl.a. skrevet Rum der bevæger børn (2009), og redigeret bøgerne Vildt og farligt (2015), Motion og bevægelse i skolen (2018) og Sans for bevægelse (2020).

Underviser i idræt og bevægelse
Læreruddannelsen på Fyn
Tlf:21488666
abch@ucl.dk

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M