Undervisningsmateriale fra iMOOW!

Siden skolereformen i 2014 har skolerne fået en ny opgave med at integrere i gennemsnit 45 minutters motion og bevægelse om dagen i undervisningen. Selvom skolens pædagogiske personale har en række almendidaktiske og fagdidaktiske erfaringer at trække på, er det i vid udstrækning også en ny didaktisk udfordring. 

I projektet iMOOW! har forskere og omkring 100 lærere og pædagoger gennem de seneste tre år udviklet, afprøvet og evalueret bevægelsesaktiviteter, der skaber læring og trivsel blandt eleverne.

iMOOW! projektet har bidraget til udviklingen af en bevægelsesdidaktik som understøtter anvendelse af bevægelse som didaktisk værktøj. Aktiviteterne har vi samlet i 10 aktivitetskort, som du frit kan hente til din undervisning sammen med en lærervejledning. Lærervejledningen indeholder dels en introduktion til den bevægelsesdidaktik, som ligger til grund for bevægelsesaktiviteterne, og dels en introduktion til hvordan kortene kan anvendes i den daglige praksis.

Det er håbet at bevægelsesdidaktikkens kategorier vækker umiddelbar genkendelse og inspirerer til planlægning af trivels- og læringsfremmende bevægelsesaktiviteter. Mere konkret håber vi med bevægelsesdidaktikken at:

  • Understøtte en mere nuanceret praksis og et mere nuanceret sprog, som kan bidrage til kvaliteten af trivsels- og læringsfremmende bevægelsesaktiviteter og dermed også øge oplevelsen af mening med motion og bevægelse.
  • Bidrage til en stærkere bevidsthed om og konkretisering af mål med de trivsels- og læringsfremmende bevægelsesaktiviteter, og derigennem at skabe en stærkere sammenhæng mellem det bagvedliggende mål, den konkrete bevægelsesaktivitet og de didaktiske valg og tilpasninger af aktiviteten.

Find aktivitetskortene og lærervejledningen nedenfor og læs mere om iMOOW! projektet.

Aktivitetskort
iMOOW!