Lærere, pædagoger og forskere har sammen udviklet en handlingsorienteret bevægelsesdidaktik

Siden skolereformen i 2014 har lærere og pædagoger rundt om på de danske folkeskoler arbejdet på at integrere motion og bevægelse i deres undervisning. Det har vist sig at være en stor udfordring, der omfatter spørgsmål om faglige mål, elevforudsætninger, skolekulturer og undervisningsmetoder og –principper. For at imødekomme udfordringen har forskere fra VIA University College og SDU gennemført det treårige aktionsforskningsprojekt iMOOW!, hvor ledere, lærere og pædagoger sammen med forskerne har undersøgt, hvordan bevægelse kan integreres i undervisningen. Kernen i projektet har været aktionsforskningscyklusser, hvor alle deltagere sammen har udviklet og afprøvet forskellige bevægelsesaktiviteter, der kan understøtte elevernes læring. Et markant resultat fra forskningsprojektet er en ny handlingsorienteret bevægelsesdidaktik, der er inspireret af forskning i embodied og enactive cognition.  Kernen i bevægelsesdidaktikken er 6 handlingsorienterede kropspraksisser, hvor eleverne gestikulerer, mimer, dramatiserer, former, sanser og imiterer. De handlingsorienterede kropspraksisser giver eleverne sansemotoriske, følelsesmæssige og sociale erfaringer med det faglige indhold, som de mærker, fortolker og genskaber i en dynamisk vekslen mellem kropslige indtryk og udtryk. Resultatet af aktionsforskningsprojektet er beskrevet i artiklen ”Enactive movement integration: Results from an action research project”.

Abstract til artikel

In this article, we examine how to integrate movement into teaching. Through action research in four Danish primary schools, teachers and a researcher collaboratively developed movement activities in teaching. The result of the research is a didactical model for Enactive Movement Integration (EMI) containing six categories of bodily practices: to mime, dramatise, gesticulate, shape, imitate, and sense. These can provide pupils with sensory-motor, affective, and intersubjective experiences with the subject matter. We conclude that this didactical model can help teachers plan and conduct Movement Integration (MI) in a way that embraces the pupils’ embodied subjectivity and enactive engagement with the subject matter.

Madsen, K. L., Aggerholm, K., & Jensen, J. O. (2020). Enactive movement integration: Results from an action research project. Teaching and Teacher Education, 95. https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103139

Link til artikel