RE:MOVE konferencen 2019 – bevægelsesglæde

”Det var den fedeste følelse, når dansen, takten, legen og rytmen bare kørte!”

Den første torsdag i december 2019 afholdte VIA UC RE:MOVE konference med temaet Bevægelsesglæde i daginstitution og skole, med ambitionen om teoretisk og praktisk at undersøge hvordan vi pædagogisk kan understøtte bevægelsesglæde.

Professor ved Norges Idrottshögskole Kenneth Aggerholm åbnede konferencen med at præsentere tre forståelser fænomenet. Bevægelsesglæde forstået som individuelle her-og-nu fysiske og psykiske oplevelser, bevægelsesglæde forstået som selvoverskridende erfaringer, der vedvarende er med til at påvirke og forandre os som personer, og bevægelsesglæde forstået som værdi og ideal. Docent ved VIA UC Jens-Ole Jensen skelnede efterfølgende mellem bevægelsesglæde som noget fysisk og biologisk, som noget metafysisk, der kan være oplevelsen af fællesskab, som noget traditionsbundet, fx habituelle indlejrede vaner og endelig bevægelsesglæde som noget etisk forpligtende i form af fx skrevne og uskrevne regler. For at fremme bevægelsesglæden pegede begge oplægsholdere bl.a. på, at børn og unge må præsenteres for et alsidigt udvalg af idræts- og bevægelsesaktiviteter tilpasset målgruppen, give mulighed for at de til tider også kan fordybe og øve sig, give dem fornemmelser af en forventningsglæde og gøre dem opmærksomme på og lade dem italesætte deres bevægelsesoplevelser.

     

De to teoretiske oplæg blev afsæt for efterfølgende workshops. Underviser og daglig leder ved Gerlev legepark Mette Stryhn Hansen præsenterede gamle idrætslege af Jørn Møller, og hvordan man pædagogisk kan rammesætte hans forskellige typer af lege. Idrætspædagog Lise Steffensen og musiker Troels Alsted arbejdede med hvordan historier og forestillinger kan inspirere børn til bevægelse, og hvordan musik kan understøtte disse narrativer. Skuespiller og underviser Bjørn W. Olesen præsenterede, hvordan kreativ ’tumult’ dans kan inspirere os og gøre os nærværende. Lektor ved UC Syd Kathrine Berthelsen præsenterede, hvordan man didaktisk kan arbejde med bevægelsesglæde i boldspil med udgangspunkt i bevægelsesglædemodellen, og pædagog og projektleder ved gøglerskolen i Aalborg Jørgen Mortensen præsenterede, hvordan man kan arbejde med glæden ved at mestre anderledes idrætslige færdigheder som akrobatik, gøgl og cirkus.

Lone Wiegaard, Grethe Sandholm og jeg selv lavede en workshop med overskriften massebevægelse. I denne workshop var vi særligt optaget af den glæde som gentagelsen, rytmen og massens bevægelse kan vække i os. Igennem fælleslege, stomp og dans forsøgte vi at få deltagerne til at italesætte nogle af de gode oplevelser, som kan finde sted når mange bevæger sig sammen. En deltager skrev efter at have leget gemme sammen med 80 andre:

”Jeg er forvirret, desorienteret og alligevel målrettet søgende med blikket. Jeg flytter mig lidt, prøver at betragte massen udefra for at kunne finde fokus. Jeg er udenfor, men alligevel midt i en masse, der er i konstant bevægelse. Og endelig ser jeg min makker, mærker hvordan følelsen af at have opdaget mit mål fylder mig med energi til at løbe efter min makker og fange hende. Jeg lykkedes, og sammen afslutter vi legen med at se hinanden i øjnene og grine.”

Konferencen sluttede af med diskussioner mellem pædagoger, lærere, forskere, undervisere og konsulenter om hvad vi pædagogisk må være opmærksomme på for at fremme glæden i idræt og bevægelsesaktiviteter for børn og unge. Billeder, diskussioner, præsentationer og aktiviteter kan downloades under menuen Konference 2019.

Esben er cand. scient. idræt, og lektor på Læreruddannelsen i Aarhus på VIA University College, hvor han underviser i faget idræt og er en del af forskningsprogrammet Krop, Idræt og Bevægelse. Esben er særligt optaget af fænomenologiske og eksistentielle temaer for børn og unge i relation til idræt og bevægelse i skolen, og har bl.a. været med til at redigere bogen "Motion og bevægelse" i skolen (2018).