BeDraget ind i legen

Når pædagoger deltager i børns ‘frie’ leg

Den pædagogiske tænkning inden for det danske dagtilbud er præget af en forståelse, som anser leg for børns naturlige aktivitetsform, og som derfor bedst foregår uden voksen indblanding. Der er derfor en tendens til, at pædagoger stiller sig ud på sidelinjen af børns leg. Men kan pædagoger understøtte børns ‘frie’ leg samtidigt med, at de går ind og blander sig i den? Og hvordan kan det evt. foregå? Det er spørgsmålene som dette kapitel undersøger.

Kapitlet viser, hvordan pædagogers måder at deltage på, kan få børn til at opleve lege, der ellers er igangsat af pædagogerne, som værende frie. Endvidere kan pædagogers deltagelse i børns egne lege medvirke til at udvide børnenes oplevelse af legen og dermed inspirere legen til at gå nye spændende veje.

Forførelse og bedrag nævnes i den forbindelse som måder, hvorledes dette kan foregå på. På disse måder er det nemlig muligt at betone aspekter ved legenes levede liv og nedtone pædagogens autoritet og på den måde lokke, friste, tiltrække og pirre nysgerrigheden hos børnene uden at de oplever det som et påbud fra den voksnes side. Kapitlet viser således, hvordan pædagogers konkrete deltagelse i leg kan appellere til børnene på et dybere plan, end hvad der ofte er tilfældet med instrukser og forklaringer, og på måder, som lader børnene tage legen op på egne måder.

Kapitlet bidrager til en diskussion af begrebet fri leg og voksnes rolle i forhold her til. Kapitlet indgår i en antologi med i alt 15 bidrag, hvoraf flere beskæftiger sig med den kropslige dimension af leg.

Reference: Lund, Ole (2019): BeDraget ind i legen in: Jørgensen, Hanne Hede & Sønnichsen, Lise Hostrup (Red.): Legens Magi. Akademisk Forlag

Legens Magi