Unge Pædagoger nr 1 2017

At bevæge sig og blive bevæget

Bevægelse. Vi kan bevæges, selvom vi sidder helt stille. Vores tanker kan flyve, mens kroppen er i ro, og tankerne kan stå helt stille, mens vi haster afsted. Når noget er i bevægelse, sker forandringer.

Motion og bevægelse i folkeskolen er temaet for hæfte 1 (2017) i tidsskriftet Unge Pædagoger. Et tidsskrift der særligt retter sig mod folkeskolelærere og pædagoger. På baggrund af folkeskolereformens indførsel af i gennemsnit 45 minutters motion og bevægelse om dagen, diskuteres baggrunden for lovkravet, potentialerne ved motion og bevægelse i skolen og potentielle udfordringer i feltet. Tidsskriftet indeholder 11 artikler skrevet af såvel forskere som praktikere. Der er i artiklerne både fokus på motion og bevægelses betydning for sundhed, trivsel, læring og dannelse generelt, og på aktiviteter knyttet til specifikke fag som religion og historie.

Reol, Lise, Dahlbæk, Annelise & Kristensen, Katrine Bjerring (Ed.). (2017). Unge Pædagoger, nr. 1. Aarhus

Tidsskrift Unge Pædagoger

Lektor VIA UC
Cand. Scient Psyk.
Læreruddannelsen i Aarhus