Må jeg være med?

Hvordan leg kan bidrage til at inkludere flere børn i skolen og SFO-tiden.

Nyere forskning viser tæt sammenhæng mellem social udsathed og manglende legekompetencer. I dette forskningsprojekt støttet af Danmarks Fri forskningsfond er formålet teoretisk og empirisk at undersøge, hvordan leg kan bruges som pædagogisk værktøj i inklusionsarbejdet med socialt udsatte børn i alderen 6 til 9 år. Dette med sigte på at forbedre socialt udsatte børns deltagelse i legefællesskaber og deres evne til at indgå i disse fællesskaber.

Ved at kombinere teori fra legeforskning, barndomsforskning samt forskning i den inkluderende skole adresserer projektet både legemæssige, personlige og sociale kompetencer. For at opnå målet vil vi gennemføre en række legeeksperimenter i to folkeskoler i samarbejde med pædagoger, børn, eksterne partnere og forskere. Projektet ventes at føre til nye måder at organisere pædagogiske legeaktiviteter, som vil fordre deltagelse i legefællesskaber.

Projektet vil udvikle et inspirationskatalog af nye pædagogiske metoder til inklusion baseret på erfaringer og viden indsamlet under legeeksperimenterne. Metoderne kan bruges på alle skoler med støtte fra det pædagogiske personale. Projektet producerer også en ny teoretisk base for forståelse af leg som metode til inklusion.

Projektet strækker sig fra 2019-2021.

Projektdeltagere:

Hanne Hede Jørgensen, ph.d.-studerende, VIA University College

Helle Marie Skovbjerg, professor, Designskolen i Kolding

Anne-Lene Sand, post doc. Designskolen i Koldning

Andreas Lieberoth, adjunkt, Aarhus Universitet

Janne Hedegaard Hansen, leder af Nationalt videnscenter om udsatte børn og unge

Jens-Ole Jensen, docent, VIA University College

Læs mere om projektet her

Jens-Ole er cand. mag., ph.d. og docent i VIA University College, hvor han er leder af forskningsprogrammet Krop, Idræt og Bevægelse. Han forsker i eksistentielle temaer i børn og unges hverdagsliv i dagtilbud, skole og fritid i relation til motion og bevægelse i skolen, idrætsundervisning, bevægelse og leg. Han har bl.a. skrevet Rum der bevæger børn (2009), og redigeret bøgerne Vildt og farligt (2015), Motion og bevægelse i skolen (2018) og Sans for bevægelse (2020).