Bevægelse i skolen

Ny viden om bevægelse i skolen – teori og praktiske erfaringer

KvaNs temanummer om bevægelse i skolen henvender sig til lærere, pædagoger og skoleledelser, som arbejder med bevægelse i skolen – og det er jo de fleste. For bevægelsesvejledere og de ansvarlige for bevægelse på skolen er temanummeret naturligvis et must.

Selvom forskellige undersøgelser peger på, at det nogle steder kniber med at leve helt op til forventningen om 45 minutters bevægelse om dagen, så er der siden skolereformens indtog gjort mange gode og spændende erfaringer, ligesom beslutningerne om indførelsen er kommet lidt på analytisk distance. I dette nummer af KvaN kan man både læse en analyse af, hvorfor motion og bevægelse blev indført, og det er oplysende at blive mindet om nogle af de dominerende diskurser herfor. En anden artikel rejser en kritik af den instrumentaliseringsdiskurs, der synes at herske om bevægelse og kipper med flaget for også at arbejde med bevægelsens dannelsesmæssige kvaliteter. Henrik Taarsted Jørgensen skriver om, hvor forskelligt bevægelse opfattes og opleves blandt lærere og bidrager med en analyse af, hvorfor det nogle steder er udfordrende at få bevægelsen til at spille i den travle hverdag. Lise Réol tager fat i de ’gearskiftningsudfordringer’ især elever med opmærksomhedsmæssige udfordringer kan opleve i forbindelse med bevægelsesaktiviteter i de boglige fag.

To artikler tager fat om mulighederne for at kombinere bevægelse og læring. Kasper Lasthein Madsen argumenterer med udgangspunkt i fænomenologisk teori for, at læring kan fremmes gennem handlinger og bevægelse, og Jesper von Seelen tegner et overblik over forskellige forståelser af bevægelse, der kan bidrage til at fremme læring.

I to artikler skriver Bodil Borg Høj og Andreas Bolding Christensen om, hvordan bevægelse kan integreres i matematikundervisningen og giver et eksempel på et didaktisk værktøj, der kan bidrage til udviklingen af bevægelsesaktiviteter. Endelig formidles der afslutningsvist erfaringerne fra idrætsforeningers samarbejder med skoler som en del af reformens ambition om Åben skole.

Der er ingen tvivl om, at der stadig er mange udfordringer og uforløste potentialer i forbindelse med at udvikle og indarbejde bevægelse i skolen, men som dette temanummer af KvaN er udtryk for, så er der efterhånden ganske mange praktiske og empiriske erfaringer at stå på, og her er en god mulighed for at få del i disse erfaringer.

Bevægelse i skolen – KVaN nr. 112. December 2018

Jens-Ole er cand. mag., ph.d. og docent i VIA University College, hvor han er leder af forskningsprogrammet Krop, Idræt og Bevægelse. Han forsker i eksistentielle temaer i børn og unges hverdagsliv i dagtilbud, skole og fritid i relation til motion og bevægelse i skolen, idrætsundervisning, bevægelse og leg. Han har bl.a. skrevet Rum der bevæger børn (2009), og redigeret bøgerne Vildt og farligt (2015), Motion og bevægelse i skolen (2018) og Sans for bevægelse (2020).