Motion og Bevægelse i skolen

Bogen handler om hvordan skolens personale på et forskningsmæssigt grundlag kan arbejde pædagogisk og didaktisk med motion og bevægelse i skolen.

I skoleloven fra 2014 blev der præsenteret et nyt tiltag om 45 min. motion og bevægelse om dagen. Målet var at fremme elevernes sundhed og understøtte deres læring og motivation. Men trods gode intentioner har reformen ikke været tydelig i det forskningsmæssige grundlag for motion og bevægelse ligesom reformen heller ikke har præsenteret hvordan skolerne har kunnet implementere det.

Bogen præsenterer det videnskabelige grundlag, der ligger til grund for at indføre motion og bevægelse i skolen, samt erfaringer med at implementere forandringerne. Ambitionen er, at bogen skal bidrage til at bygge bro mellem forskning og praksis, så intentionerne bag tiltaget kan folde sig helt ud. Artiklerne i bogen giver hermed et bidrag til at udfylde det videnshul, der er mellem praktiske motions- og bevægelsesaktiviteter og forskningsbaseret viden derom.

Antologiens første del består af fire artikler, som hver især afdækker og udspringer af hver sit argument for, hvorfor eleverne skal have motion og bevægelse i skolen. Mens de tre første argumenter er instrumentelle (sundhed, trivsel og læring) og peger ud over bevægelsesaktiviteterne, peger det sidste argument (dannelses argument) indad på, at formål og mening med aktiviteten skal findes i aktiviteten selv.

Anden del af antologien består af 8 tematiske artikler, der konkret udfolder og diskuterer forhold som lærer- og pædagogrollen i skolen, motivation, inklusion, trivsel, udfordringer, som knytter sig særligt til udskolingen, udeskole og outdoor, udfordringer og muligheder i forbindelse med implementeringen af forandringer i skolen samt et bud på, hvordan bevægelse i skolen kan forstås som eksistentielt meningsfuldt.

Motion og bevægelse i skolen henvender sig til lærerstuderende og til de mange lærere og pædagoger, der arbejder med at implementere motion og bevægelse i skolerne.

God læselyst!

Reference: Jensen, Jens-Ole, Jørgensen, Henrik Taarsted & Volshøj, Esben (2017): Motion og Bevægelse. Hans Reitzels forlag.

Link til bogen
Link til bogens introduktion

Esben er cand. scient. idræt, og lektor på Læreruddannelsen i Aarhus på VIA University College, hvor han underviser i faget idræt og er en del af forskningsprogrammet Krop, Idræt og Bevægelse. Esben er særligt optaget af fænomenologiske og eksistentielle temaer for børn og unge i relation til idræt og bevægelse i skolen, og har bl.a. været med til at redigere bogen "Motion og bevægelse" i skolen (2018).