iMOOW!

Et aktionsforskningsprojekt om motion og bevægelse i folkeskolen

Artiklen giver et indblik i aktionsforskningsprojektet iMOOW!, der arbejder med at udvikle viden og praksis, der kan hjælpe lærerne og pædagogerne til at integrere motion og bevægelse i folkeskolen. Her beskrives forskningsprocesserne, som sigter på at nuancere og transformere viden om motion og bevægelse i skolen til pædagogisk praksis, der spiller sammen med den virkelighed, der eksisterer i skolen. Projektet består af en aktionsforskningscyklus, hvor lærere, pædagoger og forskere i samspil udvikler, afprøver og reflekterer over bevægelse og motion i skolen. iMOOW! bidrager til forskningsfeltet med en buttom-up strategi, der tager udgangspunkt i lærernes og pædagogernes daglige virke og som både har fokus på de pædagogiske medarbejderes udvikling af egen praksis samt teoridannelse i form af en bevægelsesdidaktik.

Reference: Madsen, Kasper Lasthein (2018): iMOOW! – et aktionsforskningsprojekt om motion og bevægelse i folkeskolen. Forum for idræt, 33. årgang, s. 117-132.

Link til artiklen