About Ole Lund

Ole er Ph.d. i idræt fra Syddansk Universitet og arbejder nu som adjunkt på pædagoguddannelsen, VIA University College, Aarhus. Her arbejder han med forskning i VIAs center for forskning og udvikling VIA Kultur & Pædagogik og er del af forskningsprogrammet 'Krop, bevægelse og idræt'. Oles arbejde med forsknings- og udviklingsprojekter har bl.a. været rettet mod den pædagogiske praksis i dagtilbudsområdet, hvor han undersøger, hvordan pædagoger igennem berøring, bevægelse samt arbejde med situationers eksistentielle kvaliteter kan understøtte børnehavebørns læring, dannelse, leg, motivation og lidenskab. Og så sin tidligere forskning har Ole haft en interesse i at undersøge og afdække kendetegnene for stimulerende læringsmiljøer i forskellige praksisdomæner, såsom den medicinske verden og elitesportsmiljøer. Oles forskning tager udover filosofiske undersøgelse og så udgangspunkt i kvalitative metoder, herunder etnografisk feltarbejde, deltagerobservation samt semistrukturerede interviews.

BeDraget ind i legen

By |2019-10-28T13:30:07+01:00oktober 28th, 2019|Artikler|

Leg anses inden for det danske dagtilbud som børns naturlige aktivitetsform, og foregår derfor bedst uden voksen indblanding. Der er derfor en tendens til, at pædagoger stiller sig ud på sidelinjen af børns leg, men dette kapitel i 'Legens magi' viser, hvordan pædagogers måder at deltage på, kan få børn til at opleve lege, der ellers er igangsat af pædagogerne, som værende frie. Endvidere kan pædagogers deltagelse i børns egne lege medvirke til at udvide børnenes oplevelse af legen og dermed inspirere legen til at gå nye spændende veje.

Playful Learning

By |2019-09-12T11:00:50+01:00september 7th, 2019|Projekt|

Playful Learning er et langsigtet partnerskab mellem LEGO Fonden og landets seks professionshøjskoler, som handler om at udvikle professionsfagligheden hos pædagoger og lærere med udgangspunkt i leg, for på lang sigt at understøtte børns leg i dagtilbud og skoler.